Kurikulum kelas X

Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas X

Komponen

Alokasi Waktu

Semester I

Semester II

  1. A.    Mata Pelajaran
  2. Pendidikan Agama :
    1. Qur’an Hadits
    2. Aqidah Akhlak
    3. Fiqih
    4. Sejarah Kebudayaan Islam

2

2

2

-

2

2

2

-

2.   Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

3.   Bahasa Indonesia

4

4

4.   Bahasa Arab

2

2

5.   Bahasa Inggris

4

4

6.   Matematika

4

4

7.   Fisika

2

2

8.   Biologi

2

2

9.   Kimia

2

2

10.   Sejarah

1

1

11.   Geografi

2

2

12.   Ekonomi

2

2

13.   Sosiologi

2

2

14.   Seni Budaya

2

2

15.   Penjas Orkes

2

2

16.  Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

17.Keterampilan( Bahasa Jepang )

2

2

B.   Muatan Lokal  ( Pascal & MYOB )

2

2

C.  Pengembangan Diri

2

2

Jumlah

48

48