Kurikulum IPS

Struktur  Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 18 Jakarta Kelas XI dan XII

Program IPS

 

KOMPONEN

ALOKASI WAKTU

KELAS XI

KELAS XII

SMT 1

SMT 2

SMT 1

SMT 2

  1. A. Mata Pelajaran

1.  Pendidikan Agama :

     a. Qur’an Hadist

     b. Aqidah Akhlak

     c. Fiqih

     d. Sejarah Kebudayaan

2

2

2

1

2

2

2

1

2

-

2

2

2

-

2

2

      2.  Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

      3.  Bahasa Indonesia

4

4

4

4

      4.  Bahasa Arab

2

2

3

3

      5.  Bahasa Inggris

4

4

4

4

      6.  Matematika

4

4

4

4

      7.  Sejarah

2

2

2

2

      8.  Geografi

4

4

4

4

      9.  Ekonomi

4

4

5

5

    10.  Sosiologi

4

4

4

4

    11.  Seni Budaya

2)

2)

2)

2)

    12.  Penjas Orkes

2

2

2

2

    13.  Teknologi Informasi&Komunikasi

2

2

2

2

    14.  Keterampilan ( Bahasa Jepang )

2

2

-

-

  1. Muatan Lokal

2

2

2

2

  1.   Pengembangan Diri

2

2)

2*)

2*)

Jumlah

48

48

48

48