Kurikulum IPA

Struktur  Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 18 Jakarta Kelas XI dan XII

Program IPA

 

KOMPONEN

ALOKASI WAKTU

KELAS XI

KELAS XII

SMT 1

SMT 2

SMT 1

SMT 2

  1. A.Mata Pelajaran

1.  Pendidikan Agama :

     a. Qur’an Hadist

     b. Aqidah Akhlak

     c. Fiqih

     d. Sejarah Kebudayaan

 

 

2

2

2

1*)

 

 

2

2

2

1*)

 

 

2

1

2

2

 

 

2

1

2

2

      2.  Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

      3.  Bahasa Indonesia

4

4

4

4

      4.  Bahasa Arab

2

2

2

2

      5.  Bahasa Inggris

4

4

4

4

      6.  Matematika

4

4

4

4

      7.  Fisika

4

4

4

4

      8.  Biologi

4

4

4

4

      9.  Kimia

4

4

4

4

    10.  Seni Budaya

2

2

2

2

    11.  Penjas Orkes

2nda

2

2

2

    12.  Teknologi Informasi&Komunikasi

2

2

-

-

     13.  Keterampilan ( Bahasa Jepang )

2

2

2

 
  1. Muatan Lokal

2

2

2

2

  1.   Pengembangan Diri

1

1

2*)

2*)

Jumlah

48

48

48

48

*) tanda bintang = 2 jam pelajaran di tes outkan