• PEMBINA DAN PELATIH  EKSKUL
 1. KETAQWAAN THD TUHAN YANG MAHA ESA ( ROHIS )
       Pembina Putra                 : A’sad S, S. Pd.i
       Pembina Putri                  : Masitoh, S. Pd.i
 2. KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA ( PASKIBRA )
       Pembina Putra                 : Drs. Fatkhul Mujib
       Pelatih                              : Ahmad Baihaqi
 3. PENDIDIKAN BELA NEGARA ( PRAMUKA )
       Pembina Ambalan Putra  : Agus Utoyo, MM, M.A.k
       Pembina Ambalan Putra  : Nuraini Ali, S. Pd
       Pelatih                              : A. Husain
 4. PENDIDIKAN DAN PEKERTI LUHUR ( PMR )
       Pembina                           : Hoiriana, S. Pd
       Pelatih                              : Asep Kurniawan
 5. ORGANISASI KEPEMIMPINAN DAN POLITIK ( KIR )
       Pembina                           : Hj. Kahfi Sabariyah, M. P.Fis
 6. KETERAMPILAN & KEWIRAUSAHAAN
       Pembina                           : Dra. Endah Kusrini
       Pelatih                              : Dra.Hj. Mainar

 PENDIDIKAN JASMANI DAN DAYA KREASI SENI

 1. Pembina                           : Tri Fasdi, S. Pd
       Pelatih Volly                     : Ombi Bali, S. Pd
       Pelatih Futsal                   : M. Iqbal Saputra
       Pelatih Taekwondo          : Muhammad Anwar
       Pelatih Bulu Tangkis       : Tri Fasdi, S. Pd
       Pelatih Basket                  : Fathul Haripin
 2. GAYA APREASIASI SENI SISWA
       Pembina                           : Ratri Sumatera Dewi, S. Pd
       Pelatih Drumband            : Nurhikmatur Riskiah
       Pelatih Teater                   : Deden, S. Sen.