Data Tenaga Kependidikan

No

Nama

NIP

Gol

Jabatan

1

 Dra. Hj. Mutmainah

 196608151992032002

III.c 

Kepala Kependidikan ( T.U )

2

Anisah

196310101985032005

III.b

Pelaksana Tata Usaha

3

Edi, SH.

196401172003121001

III.b

Pelaksana kepegawaian

4

Hendrawati, S.Pd.

197108011994032001

III.a

Pelaksana Tata Usaha

5

Masyudi

198103012007011012

II.b

Bendahara BOP

6

 

 

II.c

 

7

Julfriadi, A.Md

197907132009101005

II.c

Petugas BMN

8

Siti Toyyibah

 

II.c

Petugas Tata Persuratan

9

Agus Lani

 

II.a

Satpam

10

Aji Wanto, ST

197301152009101001

III.a

Petugas SAI

11

Zulmansyah, S.Kom

197412092009121001

III.a

Bendahara Pengeluaran

12

Sayadi

 

I.a

Petugas Kebersihan

13

Ida Farida

Honorer

-

Bendahara BP 3

14

Doni Ardianto

Honorer

-

Pelaksana Tata Usaha

15

Ratna Kumala

Honorer

-

Petugas Laboratorium

16

Rusmala

Honorer

-

Petugas Kebersihan

17

 

 

-

 

18

Sulaeman

Honorer

-

Satpam

19

Mas'ud

Honorer

-

Satpam

20

Otang

Honorer

-

Kebersihan